Nitromint (Glyceroli trinitras – aerozol podjęzykowy, roztwór) | Proterapia Sp. z o.o.

Nitromint to lek ludzki – a jego forma to aerozol podjęzykowy, roztwór. Jego skład to: Glyceroli trinitras. Producent to Proterapia Sp. z o.o.. Uzyskane zezwolenie jest ważne do: Bezterminowy.

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Glyceroli trinitras
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 0,4 mg/dawkę
Forma produktu: aerozol podjęzykowy, roztwór

Producent: Proterapia Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 01568
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: C01DA02

Informacje o składnikach leku

glyceroli trinitras - Ratownik medyczny – osoba wykonująca zawód medyczny, posiadająca wiedzę i uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia. Ratownik medyczny podczas udzielania świadczeń zdrowotnych korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu, zgodnie z zapisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu