Norfenicol (Florfenicolum – roztwór do wstrzykiwań) | Norbrook Laboratories Ltd.

Norfenicol [Florfenicolum] (roztwór do wstrzykiwań). W skład tego produktu wchodzą: Florfenicolum. Producentem tego produktu jest Norbrook Laboratories Ltd., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Florfenicolum
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: 300 mg/ml
Forma produktu: roztwór do wstrzykiwań

Producent: Norbrook Laboratories Ltd.
Numer zezwolenia: 2194
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: DCP
ATC: QJ01BA90

Powered by bazalekow.eu