Norvir (Ritonavirum – proszek do sporządzania zawiesiny doustnej) | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

Lek (ludzki) o nazwie Norvir – substancja aktywna: Ritonavirum (proszek do sporządzania zawiesiny doustnej). W skład tego produktu wchodzą: Ritonavirum. Producentem tego produktu jest AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: (procedura rejestracji: CEN).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Ritonavirum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 100 mg
Forma produktu: proszek do sporządzania zawiesiny doustnej

Producent: AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Numer zezwolenia:
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: CEN
ATC: J05AE03

Informacje o składnikach leku

ritonavirum - Rytonawir (łac. ritonavirum) – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny, inhibitor proteaz, lek stosowany w leczeniu zakażeń ludzkim wirusem niedoboru odporności, jako lek wzmacniający działanie innych leków przeciwretrowirusowych.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu