Octaplex (Prothrombinum multiplex humanum – proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań) | Octapharma (IP) SPRL

Lek o nazwie Octaplex (Prothrombinum multiplex humanum / proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań). W skład tego produktu wchodzą: Factor II coagulationis humanus, Factor VII coagulationis humanus, Factor IX coagulationis humanus, Factor X coagulationis humanus, Białko C, Białko S. Producentem tego produktu jest Octapharma (IP) SPRL, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: MRP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Factor II coagulationis humanus, Factor VII coagulationis humanus, Factor IX coagulationis humanus, Factor X coagulationis humanus, Białko C, Białko S
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 500 j.m.
Forma produktu: proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Producent: Octapharma (IP) SPRL
Numer zezwolenia: 12767
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: MRP
ATC: B02BD01

Informacje o składnikach leku

białko c - Białko C – jedno z białek, występujących we krwi, których zadaniem jest przeciwdziałanie procesowi krzepnięcia krwi. Należy do białek zależnych od witaminy K. Kodowane jest przez gen PROC zlokalizowany na chromosomie 2 (2q13-q14). Pod względem biochemicznym jest proteazą serynową, która w formie aktywnej degraduje aktywny czynnik V (przy współudziale heparyny) i aktywny czynnik VIII (przy współudziale białka S). Mutacja Leiden genu czynnika V prowadzi do powstania białka odpornego na działanie białka C co zwiększa ryzyko wystąpienia powikłań zakrzepowo-zatorowych. W osoczu białko C występuje głównie w formie nieaktywnej. Aktywacja białka C następuje na powierzchni komórek śródbłonka naczyń przy udziale: śródbłonkowego receptora białka C, trombiny i trombomoduliny.

białko s - Białko S – glikoproteina produkowana przy udziale witaminy K przez hepatocyty (główne źródło), komórki śródbłonka, megakariocyty, komórki Leydiga jąder. Znajduje się w osoczu krwi. Występuje w dwóch formach: wolnej oraz związanej z białkiem wiążącym składnik komplementu C4b (C4b-binding protein; C4BP) (60-70% całego białka S). Białko S wiąże się odwracalnie wiązaniem niekowalencyjnym z łańcuchem β C4BP (łańcuch α służy do interakcji z białkiem komplementu C4b). Białko S zostało po raz pierwszy opisane w 1979 roku przez Washa. Nazwa pochodzi od pierwszej litery miasta w którym dokonano odkrycia – Seattle.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu