Oksaliplatyna medac 5 mg/ml proszek do sporządzania roztworu do infuzji (Oxaliplatinum – proszek do sporządzania roztworu do infuzji) | medac Gesellschaft fur klinische Specialpraparate mbH

Lek Oksaliplatyna medac 5 mg/ml proszek do sporządzania roztworu do infuzji – substancja aktywna: Oxaliplatinum (proszek do sporządzania roztworu do infuzji). Zawiera w składzie: Oxaliplatinum. Wyprodukowała go firma: medac Gesellschaft fur klinische Specialpraparate mbH, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2016-06-24 (procedura rejestracji: MRP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Oxaliplatinum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 5 mg/ml
Forma produktu: proszek do sporządzania roztworu do infuzji

Producent: medac Gesellschaft fur klinische Specialpraparate mbH
Numer zezwolenia: 12615
Ważność zezwolenia: 2016-06-24
Procedura rejestracji: MRP
ATC: L01XA03

Informacje o składnikach leku

oxaliplatinum - Oksaliplatyna (łac. oxaliplatinum) – organiczny związek chemiczny, lek cytostatyczny stosowany w chemioterapii nowotworów złośliwych, głównie w leczeniu raka jelita grubego. Oksaliplatyna jest zaliczana do leków alkilujących. Chemicznie jest to związek kompleksowy platyny na II stopniu utlenienia z 1,2-diaminocykloheksanem oraz grupą szczawianową.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu