Olicard 60 retard (Isosorbidi mononitras – kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde) | Mylan Healthcare Sp. z o.o.

Olicard 60 retard to lek ludzki – a jego forma to kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde. Jego skład to: Isosorbidi mononitras. Producent to Mylan Healthcare Sp. z o.o.. Uzyskane zezwolenie jest ważne do: Bezterminowy.

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Isosorbidi mononitras
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 60 mg
Forma produktu: kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde

Producent: Mylan Healthcare Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 14038
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: C01DA14

Informacje o składnikach leku

isosorbidi mononitras - Ratownik medyczny – osoba wykonująca zawód medyczny, posiadająca wiedzę i uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia. Ratownik medyczny podczas udzielania świadczeń zdrowotnych korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu, zgodnie z zapisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu