Orofar Max (Cetylpyridinii chloridum + Lidocaini hydrochloridum – pastylki twarde) | GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

Orofar Max [Cetylpyridinii chloridum + Lidocaini hydrochloridum] (pastylki twarde). W skład tego produktu wchodzą: Cetylpyridinii chloridum, Lidocaini hydrochloridum. Producentem tego produktu jest GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Cetylpyridinii chloridum, Lidocaini hydrochloridum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 2 mg + 1 mg
Forma produktu: pastylki twarde

Producent: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 14587
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: R02AA06

Informacje o składnikach leku

cetylpyridinii chloridum - Chlorek cetylopirydyniowy (łac. Cetylpyridinii chloridum) – organiczny związek chemiczny z grupy czwartorzędowych soli amoniowych, zbudowany z pierścienia pirydyny z długim łańcuchem alkilowym przyłączonym do atomu azotu. Jest substancją o działaniu bakteriobójczym i przeciwgrzybiczym, stosowaną w zakażeniach gardła oraz stóp, pach, pachwin, dłoni i skóry głowy.

lidocaini hydrochloridum - Ratownik medyczny – osoba wykonująca zawód medyczny, posiadająca wiedzę i uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia. Ratownik medyczny podczas udzielania świadczeń zdrowotnych korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu, zgodnie z zapisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu