Pemetreksed SUN (Pemetrexedum – proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji) | Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Lek o nazwie Pemetreksed SUN (Pemetrexedum / proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji). W skład tego produktu wchodzą: Pemetrexedum dinatricum. Producentem tego produktu jest Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2021-08-09 (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Pemetrexedum dinatricum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 1000 mg
Forma produktu: proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji

Producent: Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.
Numer zezwolenia: 23366
Ważność zezwolenia: 2021-08-09
Procedura rejestracji: DCP
ATC: L01BA04

Powered by bazalekow.eu