Pemetrexed Lilly (Pemetrexedum – proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji) | Eli Lilly Nederland B.V.

Pemetrexed Lilly to lek ludzki – a jego forma to proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji. Jego skład to: Pemetrexedum. Producent to Eli Lilly Nederland B.V.. Uzyskane zezwolenie jest ważne do: .

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Pemetrexedum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 500 mg
Forma produktu: proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji

Producent: Eli Lilly Nederland B.V.
Numer zezwolenia:
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: CEN
ATC: L01BA04

Powered by bazalekow.eu