Pemetrexed Pfizer (Pemetreksed – proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji) | Pfizer Europe MA EEIG

Pemetrexed Pfizer to lek ludzki – a jego forma to proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji. Jego skład to: Pemetrexedum. Producent to Pfizer Europe MA EEIG. Uzyskane zezwolenie jest ważne do: .

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Pemetrexedum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 1000 mg
Forma produktu: proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji

Producent: Pfizer Europe MA EEIG
Numer zezwolenia:
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: CEN
ATC: L01BA04

Powered by bazalekow.eu