Pemetrexed Stada (Pemetrexedum – koncentrat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań) | STADA Arzneimittel AG

Pemetrexed Stada [Pemetrexedum] (koncentrat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań). W skład tego produktu wchodzą: Pemetrexedum. Producentem tego produktu jest STADA Arzneimittel AG, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2019-03-02 (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Pemetrexedum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 25 mg/ml
Forma produktu: koncentrat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Producent: STADA Arzneimittel AG
Numer zezwolenia: 23039
Ważność zezwolenia: 2019-03-02
Procedura rejestracji: DCP
ATC: L01BA04

Powered by bazalekow.eu