Perazin 50 mg (Perazinum – tabletki) | Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.

Perazin 50 mg [Perazinum] (tabletki). W skład tego produktu wchodzą: Perazinum. Producentem tego produktu jest Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Perazinum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 50 mg
Forma produktu: tabletki

Producent: Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.
Numer zezwolenia: 20792
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: N05AB10

Informacje o składnikach leku

perazinum - Perazyna – organiczny związek chemiczny, pochodna fenotiazyny zawierająca łańcuch boczny z pierścieniem piperazyny. Stosowana jako lek przeciwpsychotyczny (neuroleptyk). Ma zrównoważony profil terapeutyczny, jest zaliczana do leków o umiarkowanej sile działania. W znacznym stopniu wyparła chloropromazynę z uwagi na mniejszy efekt sedatywny i znacznie mniejsze działania uboczne (w tym niepożądane działanie antycholinergiczne).

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu