Płyn jelitowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter (Natrii chloridum + Kalii chloridum + Natrii acetas trihydricus – roztwór do infuzji) | Baxter Polska Sp. z o.o.

Lek (ludzki) o nazwie Płyn jelitowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter – substancja aktywna: Natrii chloridum + Kalii chloridum + Natrii acetas trihydricus (roztwór do infuzji). W skład tego produktu wchodzą: Kalii chloridum, Natrii acetas, Natrii chloridum. Producentem tego produktu jest Baxter Polska Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2018-04-17 (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Kalii chloridum, Natrii acetas, Natrii chloridum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: (5,5 mg + 0,45 mg + 6,8 mg)/ml
Forma produktu: roztwór do infuzji

Producent: Baxter Polska Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 01910
Ważność zezwolenia: 2018-04-17
Procedura rejestracji: NAR
ATC: B05BB01

Informacje o składnikach leku

kalii chloridum - Chlorek potasu (łac. Kalii chloridum) – nieorganiczny związek chemiczny z grupy chlorków, sól potasowa kwasu solnego.

natrii chloridum - Ratownik medyczny – osoba wykonująca zawód medyczny, posiadająca wiedzę i uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia. Ratownik medyczny podczas udzielania świadczeń zdrowotnych korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu, zgodnie z zapisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu