PoltechMBrIDA (Technetii (99mTc) mebrofenini – liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań) | Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Lek (ludzki) o nazwie PoltechMBrIDA – substancja aktywna: Technetii (99mTc) mebrofenini (liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań). W skład tego produktu wchodzą: MBrIDA. Producentem tego produktu jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: MBrIDA
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 20 mg MBrIDA
Forma produktu: liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Producent: Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Numer zezwolenia: 03270
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: V09DA04

Powered by bazalekow.eu