Porcilis M HYO zawiesina do wstrzykiwań (Szczepionka przeciw Mycoplasma hyopneumoniae, inaktywowana – zawiesina do wstrzykiwań) | Intervet International B.V.

Lek o nazwie Porcilis M HYO zawiesina do wstrzykiwań (Szczepionka przeciw Mycoplasma hyopneumoniae, inaktywowana / zawiesina do wstrzykiwań). W skład tego produktu wchodzą: Mycoplasma hyopneumoniae szczep 11, inaktywowane komórki. Producentem tego produktu jest Intervet International B.V., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: MRP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Mycoplasma hyopneumoniae szczep 11, inaktywowane komórki
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: 7,0 log 2 miana Ab /
Forma produktu: zawiesina do wstrzykiwań

Producent: Intervet International B.V.
Numer zezwolenia: 1666
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: MRP
ATC: QI09AB13

Informacje o składnikach leku

inaktywowane komórki - Inkretyny – grupa hormonów jelitowych, które zwiększają poposiłkowe wydzielanie insuliny przez komórki β wysp trzustkowych, nawet zanim dojdzie do poposiłkowego wzrostu poziomu glukozy we krwi. Powodują one także zwolnienie absorpcji substancji pokarmowych przez zwolnienie opróżniania żołądka i bezpośrednie zmniejszenie pobierania pokarmu. Innym działaniem inkretyn jest zmniejszenie wydzielania glukagonu przez komórki α wysp trzustkowych. Przedstawiciele tej grupy hormonów jelitowych to: glukagonopodobny peptyd-1 (GLP-1) i glukozozależny peptyd insulinotropowy (żołądkowy peptyd hamujący, GIP). Oba hormony są szybko inaktywowane przez peptydazę dipeptydylową-4 (DPP-4). Amid GLP-1 (7-36) nie nadaje się na lek do powszechnego stosowania ponieważ musi być podawany w ciągłym wlewie podskórnym. Kilka długo działających analogów inkretyn, które odznaczają się insulinotropowym działaniem zostały opracowane, z których jeden eksenatyd (Byetta) został wprowadzony do lecznictwa (inny to liraglutyd). Główną niedogodnością w stosowaniu tego typu leków jest fakt że muszą one być podawane w postaci iniekcji podskórnej.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu