Posaconazole Mylan (Posaconazolum – zawiesina doustna) | Mylan Ireland Limited

Posaconazole Mylan [Posaconazolum] (zawiesina doustna). W skład tego produktu wchodzą: Posaconazolum. Producentem tego produktu jest Mylan Ireland Limited, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2024-05-27 (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Posaconazolum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 40 mg/ml
Forma produktu: zawiesina doustna

Producent: Mylan Ireland Limited
Numer zezwolenia: 25383
Ważność zezwolenia: 2024-05-27
Procedura rejestracji: DCP
ATC: J02AC04

Powered by bazalekow.eu