Poulvac AE, liofilizat dosporządzania zawiesiny do podawania w wodzie do picia (Szczepionka przeciwko zakaźnemu zapaleniu mózgu i rdzenia kręgowego ptaków – liofilizat do sporządzania zawiesiny do podawania w wodzie do picia) | Zoetis Polska Sp. z o.o.

Lek (weterynaryjny) o nazwie Poulvac AE, liofilizat dosporządzania zawiesiny do podawania w wodzie do picia – substancja aktywna: Szczepionka przeciwko zakaźnemu zapaleniu mózgu i rdzenia kręgowego ptaków (liofilizat do sporządzania zawiesiny do podawania w wodzie do picia). W skład tego produktu wchodzą: Wirus zakaźnego zapalenia mózgu i rdzenia kręgowego ptaków, szczep Calnek, podszczep AE-67. Producentem tego produktu jest Zoetis Polska Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: MRP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Wirus zakaźnego zapalenia mózgu i rdzenia kręgowego ptaków, szczep Calnek, podszczep AE-67
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: min. 10^3,1 EID50 max. 10^5,5 log10 EID50.
Forma produktu: liofilizat do sporządzania zawiesiny do podawania w wodzie do picia

Producent: Zoetis Polska Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 1821
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: MRP
ATC: QI01

Informacje o składnikach leku

wirus zakaźnego zapalenia mózgu i rdzenia kręgowego ptaków - Kleszczowe zapalenie mózgu (łac. encephalitis ixodica) – wirusowa choroba ośrodkowego układu nerwowego przenoszona przez kleszcze. Czynnikiem etiologicznym jest należący do rodzaju flawiwirusów wirus kleszczowego zapalenia mózgu.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu