Prevenar 13 (Vaccinum pneumococcale saccharidicum coniugatum adsorbatum (13-valentum). Szczepionka przeciw pneumokokom sacharydowa, skoniugowana, adsorbowana (13-walentna) – zawiesina do wstrzykiwań) | Pfizer Europe MA EEIG

Prevenar 13 [Vaccinum pneumococcale saccharidicum coniugatum adsorbatum (13-valentum). Szczepionka przeciw pneumokokom sacharydowa, skoniugowana, adsorbowana (13-walentna)] (zawiesina do wstrzykiwań). W skład tego produktu wchodzą: []. Producentem tego produktu jest Pfizer Europe MA EEIG, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: (procedura rejestracji: CEN).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: []
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: -
Forma produktu: zawiesina do wstrzykiwań

Producent: Pfizer Europe MA EEIG
Numer zezwolenia:
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: CEN
ATC: J07AL02

Powered by bazalekow.eu