Previcox (Firocoxib – tabletki do żucia) | Merial

Previcox [Firocoxib] (tabletki do żucia). W skład tego produktu wchodzą: Firocoxib. Producentem tego produktu jest Merial, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: (procedura rejestracji: CEN).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Firocoxib
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: 227 mg
Forma produktu: tabletki do żucia

Producent: Merial
Numer zezwolenia: EU/2/04/045
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: CEN
ATC: QM01AH90

Powered by bazalekow.eu