Procox (Emodepsidum + Toltrazurilum – zawiesina doustna) | Bayer Animal Health GmbH

Lek o nazwie Procox (Emodepsidum + Toltrazurilum / zawiesina doustna). W skład tego produktu wchodzą: Emodepsidum, Toltrazurilum. Producentem tego produktu jest Bayer Animal Health GmbH, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: (procedura rejestracji: CEN).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Emodepsidum, Toltrazurilum
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: 0,9 mg/ml + 18 mg/ml
Forma produktu: zawiesina doustna

Producent: Bayer Animal Health GmbH
Numer zezwolenia: EU/2/11/123
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: CEN
ATC: QP52AX60

Powered by bazalekow.eu