Pronestesic (Procaini hydrochloridum + Adrenalini tartras – roztwór do wstrzykiwań) | Fatro S.p.A.

Pronestesic [Procaini hydrochloridum + Adrenalini tartras] (roztwór do wstrzykiwań). W skład tego produktu wchodzą: Procaini hydrochloridum, Adrenalini tartras. Producentem tego produktu jest Fatro S.p.A., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2021-12-05 (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Procaini hydrochloridum, Adrenalini tartras
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: 34,65 mg/ml + 0,036 mg/ml
Forma produktu: roztwór do wstrzykiwań

Producent: Fatro S.p.A.
Numer zezwolenia: 2598
Ważność zezwolenia: 2021-12-05
Procedura rejestracji: DCP
ATC: QN01BA52

Informacje o składnikach leku

adrenalini tartras - Adrenalina, epinefryna – organiczny związek chemiczny, hormon zwierzęcy i neuroprzekaźnik katecholaminowy wytwarzany przez gruczoły dokrewne pochodzące z grzebienia nerwowego (rdzeń nadnerczy, ciałka przyzwojowe, komórki C tarczycy) i wydzielany na zakończeniach włókien współczulnego układu nerwowego. Pierwsza nazwa pochodzi z łaciny od ad- + renes, a druga z greki od epi- + nephros. Obie oznaczają to samo – „nad nerkami”. Termin adrenalina jest stosowany wymiennie z nazwą epinefryna, gdyż oba terminy odnoszą się do dokładnie tej samej substancji. Adrenalina określana jest też jako hormon 3xF (z ang. fright, fight and flight), czyli hormon strachu, walki i ucieczki.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu