Propranolol WZF (Propranololi hydrochloridum – roztwór do wstrzykiwań) | Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.

Propranolol WZF [Propranololi hydrochloridum] (roztwór do wstrzykiwań). W skład tego produktu wchodzą: Propranololi hydrochloridum. Producentem tego produktu jest Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Propranololi hydrochloridum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 1 mg/ml
Forma produktu: roztwór do wstrzykiwań

Producent: Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
Numer zezwolenia: 00930
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: C07AA05

Informacje o składnikach leku

propranololi hydrochloridum - Propranolol – organiczny związek chemiczny, wielofunkcyjna pochodna naftalenu. Nieselektywny lek β-adrenolityczny (β-bloker), bez wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej, mający działanie stabilizujące błonę komórkową. Blokuje działanie amin katecholowych (a konkretnie adrenaliny i noradrenaliny) na serce, powodując spadek zapotrzebowania serca na tlen oraz zwolnienie częstości jego pracy i w konsekwencji spadek ciśnienia krwi (zwłaszcza skurczowego). Ze względu na blokowanie również receptorów B-2 propranolol powoduje obkurczenie naczyń, a tym samym szybszy zanik naczyniaków.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu