Prostavasin 60 (Alprostadilum – proszek do sporządzania roztworu do infuzji) | UCB Pharma GmbH

Prostavasin 60 [Alprostadilum] (proszek do sporządzania roztworu do infuzji). W skład tego produktu wchodzą: Alprostadilum. Producentem tego produktu jest UCB Pharma GmbH, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Alprostadilum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 60 mcg
Forma produktu: proszek do sporządzania roztworu do infuzji

Producent: UCB Pharma GmbH
Numer zezwolenia: 04312
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: C01EA01

Informacje o składnikach leku

alprostadilum - Alprostadyl – prostanoid stosowany w leczeniu zakrzepowo-zarostowego zapalenia naczyń, występujący endogennie jako prostaglandyna E1. Alprostadyl stosuje się w okresie zaostrzenia choroby celem poprawy ukrwienia kończyn. Stanowi alternatywę dla iloprostu ze względu na rzadsze występowanie objawów ubocznych. Efekt leczenia jest szczególnie wyraźny jeśli proces chorobowy obejmuje tętnice położone poniżej stawu kolanowego. Lek stosuje się dożylnie w dawce 40–60 μg/d. Wykorzystywany do utrzymania drożności przewodu tętniczego po porodzie w przypadku wad siniczych do czasu zabiegu operacyjnego. Może być również używany we wstrzyknięciach do ciała jamistego w leczeniu dysfunkcji erekcji. Do farmakologicznych analogów prostaglandyny należą: enizoprost, gemeprost, limaprost, mizoprostol i ornoprostyl.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu