Prostin VR (Alprostadilum – roztwór do wstrzykiwań) | Pfizer Europe MA EEIG

Lek Prostin VR – substancja aktywna: Alprostadilum (roztwór do wstrzykiwań). Zawiera w składzie: Alprostadilum. Wyprodukowała go firma: Pfizer Europe MA EEIG, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Alprostadilum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 500 mcg/ml
Forma produktu: roztwór do wstrzykiwań

Producent: Pfizer Europe MA EEIG
Numer zezwolenia: 01551
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: C01EA01

Informacje o składnikach leku

alprostadilum - Alprostadyl – prostanoid stosowany w leczeniu zakrzepowo-zarostowego zapalenia naczyń, występujący endogennie jako prostaglandyna E1. Alprostadyl stosuje się w okresie zaostrzenia choroby celem poprawy ukrwienia kończyn. Stanowi alternatywę dla iloprostu ze względu na rzadsze występowanie objawów ubocznych. Efekt leczenia jest szczególnie wyraźny jeśli proces chorobowy obejmuje tętnice położone poniżej stawu kolanowego. Lek stosuje się dożylnie w dawce 40–60 μg/d. Wykorzystywany do utrzymania drożności przewodu tętniczego po porodzie w przypadku wad siniczych do czasu zabiegu operacyjnego. Może być również używany we wstrzyknięciach do ciała jamistego w leczeniu dysfunkcji erekcji. Do farmakologicznych analogów prostaglandyny należą: enizoprost, gemeprost, limaprost, mizoprostol i ornoprostyl.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu