Prothromplex Total NF (Prothrombinum multiplex humanum – proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań) | Shire Polska Sp. z o.o.

Prothromplex Total NF [Prothrombinum multiplex humanum] (proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań). W skład tego produktu wchodzą: Ludzki czynnik krzepnięcia II, Ludzki czynnik krzepnięcia VII, Ludzki czynnik krzepnięcia IX, Ludzki czynnik krzepnięcia X, Białko C. Producentem tego produktu jest Shire Polska Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: MRP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Ludzki czynnik krzepnięcia II, Ludzki czynnik krzepnięcia VII, Ludzki czynnik krzepnięcia IX, Ludzki czynnik krzepnięcia X, Białko C
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 600 j.m.
Forma produktu: proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Producent: Shire Polska Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 22169
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: MRP
ATC: B02BD01

Informacje o składnikach leku

ludzki czynnik krzepnięcia ii - Trombina (II czynnik krzepnięcia krwi) – enzym osocza krwi z grupy proteaz serynynowych. Powstaje z prekursora występującego we krwi – protrombiny – przez działanie aktywnego czynnika X. Produkowane jest z protrombiny osocza pod wpływem tromboplastyny i aktywatorów. Trombina umożliwia powstanie nierozpuszczalnej fibryny z rozpuszczalnego fibrynogenu umożliwiając krzepnięcie krwi. Jest jednym ze składników przychłonki.

ludzki czynnik krzepnięcia vii - Fibrynogen (I czynnik krzepnięcia) – białko osocza krwi wytwarzane w wątrobie, biorące udział w końcowej fazie procesu krzepnięcia i przekształcane w białko fibrylarne – fibrynę (włóknik), współtworzącą skrzep krwi. Fibrynogen łącząc się z receptorami GpIIb/IIIa powoduje agregację aktywowanych trombocytów. Jest zaliczany do białek ostrej fazy.

ludzki czynnik krzepnięcia ix - Czynnik V Leiden – zmutowany ludzki czynnik V układu krzepnięcia, będący jedną z głównych wrodzonych przyczyn zwiększonego ryzyka zmian zakrzepowo-zatorowych w organizmie. Nazwa pochodzi od miasta Leiden w Holandii, gdzie został w 1994 roku po raz pierwszy zidentyfikowany przez prof. R. Bertina i współpracowników.

ludzki czynnik krzepnięcia x - Fibrynogen (I czynnik krzepnięcia) – białko osocza krwi wytwarzane w wątrobie, biorące udział w końcowej fazie procesu krzepnięcia i przekształcane w białko fibrylarne – fibrynę (włóknik), współtworzącą skrzep krwi. Fibrynogen łącząc się z receptorami GpIIb/IIIa powoduje agregację aktywowanych trombocytów. Jest zaliczany do białek ostrej fazy.

białko c - Białko C – jedno z białek, występujących we krwi, których zadaniem jest przeciwdziałanie procesowi krzepnięcia krwi. Należy do białek zależnych od witaminy K. Kodowane jest przez gen PROC zlokalizowany na chromosomie 2 (2q13-q14). Pod względem biochemicznym jest proteazą serynową, która w formie aktywnej degraduje aktywny czynnik V (przy współudziale heparyny) i aktywny czynnik VIII (przy współudziale białka S). Mutacja Leiden genu czynnika V prowadzi do powstania białka odpornego na działanie białka C co zwiększa ryzyko wystąpienia powikłań zakrzepowo-zatorowych. W osoczu białko C występuje głównie w formie nieaktywnej. Aktywacja białka C następuje na powierzchni komórek śródbłonka naczyń przy udziale: śródbłonkowego receptora białka C, trombiny i trombomoduliny.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu