Purevax RCPCh FeLV (Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu nosa i tchawicy kotów, kaliciwirozie, zakażeniom Chlamydophila felis, panleukopenii oraz białaczce kotów – liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań) | Merial

Purevax RCPCh FeLV [Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu nosa i tchawicy kotów, kaliciwirozie, zakażeniom Chlamydophila felis, panleukopenii oraz białaczce kotów] (liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań). W skład tego produktu wchodzą: []. Producentem tego produktu jest Merial, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: (procedura rejestracji: CEN).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: []
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: -
Forma produktu: liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

Producent: Merial
Numer zezwolenia: EU/2/04/047
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: CEN
ATC: QI06A J05

Powered by bazalekow.eu