Rhinocort (Budesonidum – aerozol do nosa, zawiesina) | AstraZeneca AB

Lek o nazwie Rhinocort (Budesonidum / aerozol do nosa, zawiesina). W skład tego produktu wchodzą: Budesonidum. Producentem tego produktu jest AstraZeneca AB, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2017-11-30 (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Budesonidum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 32 mcg/dawkę donosową
Forma produktu: aerozol do nosa, zawiesina

Producent: AstraZeneca AB
Numer zezwolenia: 04462
Ważność zezwolenia: 2017-11-30
Procedura rejestracji: NAR
ATC: R01AD05

Informacje o składnikach leku

budesonidum - Budezonid (łac. Budesonidum) – syntetyczny kortykosteryd o bardzo silnym miejscowym działaniu przeciwalergicznym i przeciwzapalnym. Jest mieszaniną dwóch diastereoizomerów: 22R i 22S. Budezonid 22R charakteryzuje się większą lipofilnością, ma 2-krotnie większą objętość dystrybucji i 2-krotnie większy klirens osoczowy. Wykazuje silniejsze działanie przeciwzapalne. Budezonid jest metabolizowany w wątrobie do metabolitów o małej aktywności z udziałem izoenzymu CYP3A4 cytochromu P450.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu