Riarify (Beclometasoni dipropionas + Formoteroli fumaras + Glycopyrronii bromidum – aerozol inhalacyjny, roztwór) | Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Lek (ludzki) o nazwie Riarify – substancja aktywna: Beclometasoni dipropionas + Formoteroli fumaras + Glycopyrronii bromidum (aerozol inhalacyjny, roztwór). W skład tego produktu wchodzą: Beclometasoni dipropionas, Formoteroli fumaras dihydricus, Formoteroli fumaras dihydricus. Producentem tego produktu jest Chiesi Farmaceutici S.p.A., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: (procedura rejestracji: CEN).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Beclometasoni dipropionas, Formoteroli fumaras dihydricus, Formoteroli fumaras dihydricus
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 87 mcg + 5 mcg + 9 mcg
Forma produktu: aerozol inhalacyjny, roztwór

Producent: Chiesi Farmaceutici S.p.A.
Numer zezwolenia:
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: CEN
ATC: R03AL09

Informacje o składnikach leku

beclometasoni dipropionas - Beklometazon – organiczny związek chemiczny, syntetyczny glikokortykosteroid mający działanie przeciwzapalne i przeciwalergiczne, stosowany głównie w terapii astmy oskrzelowej i alergicznych nieżytów nosa. W Polsce występuje pod nazwami handlowymi: Beclonasal Aqua, Becodisk, Cortare oraz w połączeniu z formoterolem jako Fostex.

formoteroli fumaras dihydricus - Formoterol (łac. Formoterolum) – organiczny związek chemiczny, lek rozszerzający oskrzela będący długodziałającym (>12 h) β2-mimetykiem. Podawany drogą wziewną zapobiega skurczowi oskrzeli. Stosowany w terapii astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc dwa razy na dobę. W Polsce występuje pod nazwami handlowymi: Atimos, Diffumax Easyhaler, Foradil, Forastmin, Oxis Turbuhaler, Oxodil, Zafiron jako preparat prosty oraz jako preparat złożony – Symbicort Turbuhaler z budezonidem, oraz Fostex z beklometazonem.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu