Sildenafil Pfizer (Sildenafilum – tabletki powlekane) | Pfizer Europe MA EEIG

Sildenafil Pfizer [Sildenafilum] (tabletki powlekane). W skład tego produktu wchodzą: Sildenafili citras. Producentem tego produktu jest Pfizer Europe MA EEIG, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2017-02-17 (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Sildenafili citras
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 100 mg
Forma produktu: tabletki powlekane

Producent: Pfizer Europe MA EEIG
Numer zezwolenia: 17950
Ważność zezwolenia: 2017-02-17
Procedura rejestracji: DCP
ATC: G04BE03

Powered by bazalekow.eu