Simvastatinum 123ratio (Simvastatinum – tabletki powlekane) | 123ratio Sp. z o.o.

Lek (ludzki) o nazwie Simvastatinum 123ratio – substancja aktywna: Simvastatinum (tabletki powlekane). W skład tego produktu wchodzą: Simvastatinum. Producentem tego produktu jest 123ratio Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2018-03-26 (procedura rejestracji: MRP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Simvastatinum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 40 mg
Forma produktu: tabletki powlekane

Producent: 123ratio Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 14379
Ważność zezwolenia: 2018-03-26
Procedura rejestracji: MRP
ATC: C10AA01

Informacje o składnikach leku

simvastatinum - Statyny – inhibitory reduktazy HMG-CoA, grupa wielofunkcyjnych organicznych związków chemicznych, zarówno pochodzenia naturalnego, jak i syntetycznych, o różnej budowie chemicznej, mających w formie aktywnej wspólną grupę farmakoforową: łańcuch β-hydroksykwasu. Stosowane są u ludzi, natomiast nie były badane w leczeniu u zwierząt, jako leki zmniejszające stężenie lipidów, mają także dodatkowe działanie plejotropowe na układ krążenia poprzez wpływ na czynność śródbłonka, stabilizację blaszek miażdżycowych, hamowanie układu krzepnięcia, stymulację układu fibrynolizy, hamowanie reakcji zapalnych oraz działanie immunomodulacyjne. Działają przez hamowanie enzymu reduktazy 3-hydroksy-3-metylo-glutarylokoenzymu A (HMG-CoA). Statyny znajdują zastosowanie w leczeniu hiperlipidemii, zarówno w monoterapii, jak i leczeniu skojarzonym. Zmniejszają liczbę incydentów wieńcowych, zgonów spowodowanych chorobą wieńcową, udarów mózgu i zabiegów rewaskularyzacyjnych. Są dobrze tolerowane, a ich najpoważniejszym działaniem niepożądanym jest rabdomioliza. Występują w środowisku naturalnym jako produkty fermentacji grzybów pleśniowych, a także w produktach żywnościowych, na przykład w jadalnym grzybie boczniaku ostrygowatym i sfermentowanym czerwonym ryżu.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu