Sincrovall (D-Cloprostenolum – roztwór do wstrzykiwań) | Mevet S.A.U

Sincrovall [D-Cloprostenolum] (roztwór do wstrzykiwań). W skład tego produktu wchodzą: D-Cloprostenolum. Producentem tego produktu jest Mevet S.A.U, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: D-Cloprostenolum
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: 75 mcg/ml
Forma produktu: roztwór do wstrzykiwań

Producent: Mevet S.A.U
Numer zezwolenia: 2437
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: DCP
ATC: QG02AD90

Powered by bazalekow.eu