Sobycombi (Bisoprololi fumaras + Amlodipinum – tabletki) | Krka, d.d., Novo mesto d.o.o.

Lek o nazwie Sobycombi (Bisoprololi fumaras + Amlodipinum / tabletki). W skład tego produktu wchodzą: Bisoprololi fumaras, Amlodipinum. Producentem tego produktu jest Krka, d.d., Novo mesto d.o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Bisoprololi fumaras, Amlodipinum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 10 mg + 5 mg
Forma produktu: tabletki

Producent: Krka, d.d., Novo mesto d.o.o.
Numer zezwolenia: 22033
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: DCP
ATC: C07FB07

Informacje o składnikach leku

bisoprololi fumaras - Bisoprolol (łac. Bisoprololum) − kardioselektywny lek należący do grupy leków beta-adrenolitycznych, który jest pozbawiony wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej (ISA) i właściwości stabilizujących błonę komórkową. Wywiera działanie chronotropowo i inotropowo ujemne, z wydłużeniem czasu przewodzenia w węźle przedsionkowo-komorowym, przez zmniejszenie pojemności minutowej zmniejsza podwyższone ciśnienie tętnicze krwi.

amlodipinum - Amlodypina (łac. amlodipinum) – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny z grupy pirydyn, lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, o działaniu blokującym wolne kanały wapniowe, a więc zaliczający się do antagonistów kanału wapniowego.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Tagi: , , ,

Powered by bazalekow.eu