Sodu Chlorek 0,9% WET Baxter (Natrii chloridum – roztwór do infuzji) | Baxter Polska Sp. z o.o.

Sodu Chlorek 0,9% WET Baxter to lek weterynaryjny – a jego forma to roztwór do infuzji. Jego skład to: Natrii chloridum. Producent to Baxter Polska Sp. z o.o.. Uzyskane zezwolenie jest ważne do: Bezterminowy.

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Natrii chloridum
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: 9 g/1000 ml
Forma produktu: roztwór do infuzji

Producent: Baxter Polska Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 0278
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: QB05BB01

Informacje o składnikach leku

natrii chloridum - Ratownik medyczny – osoba wykonująca zawód medyczny, posiadająca wiedzę i uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia. Ratownik medyczny podczas udzielania świadczeń zdrowotnych korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu, zgodnie z zapisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu