Solacyl, 1000 mg/g proszek do sporządzania roztworu doustnego dla bydła i świń (Natrii salicylas – proszek do sporządzania roztworu doustnego) | Eurovet Animal Health B.V.

Solacyl, 1000 mg/g proszek do sporządzania roztworu doustnego dla bydła i świń [Natrii salicylas] (proszek do sporządzania roztworu doustnego). W skład tego produktu wchodzą: Natrii salicylas. Producentem tego produktu jest Eurovet Animal Health B.V., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Natrii salicylas
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: 1000 mg/g
Forma produktu: proszek do sporządzania roztworu doustnego

Producent: Eurovet Animal Health B.V.
Numer zezwolenia: 1819
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: DCP
ATC: QN02

Informacje o składnikach leku

natrii salicylas - Salicylan sodu, C6H4(OH)COONa – organiczny związek chemiczny, sól sodowa kwasu salicylowego. W warunkach standardowych jest to białe, krystaliczne ciało stałe. Dobrze rozpuszcza się w wodzie. Salicylan sodu pełni rolę solubilizatora np. w połączeniu z kofeiną w preparacie Coffeini et Natrii salicylas.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu