Somavert (Pegvisomantum – proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań) | Pfizer Europe MA EEIG

Somavert [Pegvisomantum] (proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań). W skład tego produktu wchodzą: Pegvisomantum . Producentem tego produktu jest Pfizer Europe MA EEIG, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: (procedura rejestracji: CEN).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Pegvisomantum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 30 mg
Forma produktu: proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Producent: Pfizer Europe MA EEIG
Numer zezwolenia:
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: CEN
ATC: H01AX01

Powered by bazalekow.eu