Spirytus salicylowy (Spiritus salicylatus – roztwór na skórę) | Farmina Sp. z o.o.

Spirytus salicylowy [Spiritus salicylatus] (roztwór na skórę). W skład tego produktu wchodzą: Acidum salicylicum. Producentem tego produktu jest Farmina Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Acidum salicylicum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 2 %
Forma produktu: roztwór na skórę

Producent: Farmina Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: IL-4449/ChF
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC:

Informacje o składnikach leku

acidum salicylicum - Kwas salicylowy (łac. acidum salicylicum) – organiczny związek chemiczny z grupy aromatycznych hydroksykwasów karboksylowych. Zawiera jedną grupę hydroksylową i jedną grupę karboksylową przyłączone do pierścienia benzenowego w układzie orto.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu