Stelara (Ustekinumabum – koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji) | Janssen-Cilag International N.V.

Lek o nazwie Stelara (Ustekinumabum / koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji). W skład tego produktu wchodzą: Ustekinumabum. Producentem tego produktu jest Janssen-Cilag International N.V., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: (procedura rejestracji: CEN).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Ustekinumabum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 130 mg
Forma produktu: koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Producent: Janssen-Cilag International N.V.
Numer zezwolenia:
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: CEN
ATC: L04AC05

Powered by bazalekow.eu