Suvaxyn CSF Marker (Żywy rekombinowany wirus wirusowej biegunki bydła z delacją genu E2zawierający podjednostkę wirusa klasycznego pomoru świń E2 (CP7_E2alf) – liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań) | Zoetis Belgium S.A.

Lek Suvaxyn CSF Marker – substancja aktywna: Żywy rekombinowany wirus wirusowej biegunki bydła z delacją genu E2zawierający podjednostkę wirusa klasycznego pomoru świń E2 (CP7_E2alf) (liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań). Zawiera w składzie: Żywy rekombinowany wirus wirusowej biegunki bydła z delacją genu E2zawierający podjednostkę wirusa klasycznego pomoru świń E2 (CP7_E2alf). Wyprodukowała go firma: Zoetis Belgium S.A., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: (procedura rejestracji: CEN).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Żywy rekombinowany wirus wirusowej biegunki bydła z delacją genu E2zawierający podjednostkę wirusa klasycznego pomoru świń E2 (CP7_E2alf)
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: -
Forma produktu: liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

Producent: Zoetis Belgium S.A.
Numer zezwolenia: EU/2/14/179
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: CEN
ATC: QI09AD04

Powered by bazalekow.eu