Symformin XR (Metformini hydrochloridum – tabletki o przedłużonym uwalnianiu) | Symphar Sp. z o.o.

Symformin XR [Metformini hydrochloridum] (tabletki o przedłużonym uwalnianiu). W skład tego produktu wchodzą: Metformini hydrochloridum. Producentem tego produktu jest Symphar Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2021-04-18 (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Metformini hydrochloridum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 1000 mg
Forma produktu: tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Producent: Symphar Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 23133
Ważność zezwolenia: 2021-04-18
Procedura rejestracji: DCP
ATC: A10BA02

Powered by bazalekow.eu