Sympramol (Opipramoli dihydrochloridum – tabletki drażowane) | Symphar Sp. z o.o.

Lek o nazwie Sympramol (Opipramoli dihydrochloridum / tabletki drażowane). W skład tego produktu wchodzą: Opipramoli dihydrochloridum. Producentem tego produktu jest Symphar Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: MRP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Opipramoli dihydrochloridum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 50 mg
Forma produktu: tabletki drażowane

Producent: Symphar Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 12777
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: MRP
ATC: N06AA05

Informacje o składnikach leku

opipramoli dihydrochloridum - Opipramol – organiczny związek chemiczny, lek psychotropowy, silny agonista receptorów σ1 i σ2; jednocześnie słaby/umiarkowany antagonista receptorów dopaminy D2, serotoniny 5-HT2, histaminy H1 i H2, a także cholinergicznych receptorów muskarynowych. Jest trójpierścieniowym lekiem przeciwdepresyjnym a zarazem anksjolitykiem o opóźnionym początku działania, stosowanym w leczeniu zaburzeń depresyjnych, zwłaszcza tych przebiegających z lękiem. Jest też przepisywany pacjentom z zespołem lęku uogólnionego. W Polsce występuje pod nazwami: Pramolan (tabletki powlekane) oraz Sympramol (tabletki drażowane), w formie dwuchlorowodorku. Efekt terapeutyczny ujawnia się zwykle najpóźniej po kilkunastu dniach, będąc poprzedzonym stosunkowo wyraźnym hamowaniem antyhistaminowym (które maleje po przewlekłym podawaniu leku). Pomimo że jest antydepresantem o budowie trójpierścieniowej, to nie wykazuje typowej dla tej grupy leków właściwości hamowania zwrotnego wychwytu neuroprzekaźników w istotnym klinicznie stopniu.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu