Tacforius (Tacrolimus – kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde) | Teva B.V.

Lek Tacforius – substancja aktywna: Tacrolimus (kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde). Zawiera w składzie: Tacrolimus. Wyprodukowała go firma: Teva B.V., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: (procedura rejestracji: CEN).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Tacrolimus
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 5 mg
Forma produktu: kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde

Producent: Teva B.V.
Numer zezwolenia:
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: CEN
ATC: L04AD02

Informacje o składnikach leku

tacrolimus - Takrolimus (tacrolimus, FK-506, fujimycin, ATC: L 04 AD 02) – organiczny związek chemiczny, lek z grupy inhibitorów kalcyneuryny, makrolidów o działaniu immunosupresyjnym o nie do końca wyjaśnionym mechanizmie działania. Takrolimus wiąże się ze specyficzną cytoplazmatyczną immunofiliną (FKBP12) i hamuje zależne od wapnia kaskady przenoszenia sygnałów w limfocytach T, zapobiegając w ten sposób transkrypcji i syntezie interleukin: IL-2, IL-3, IL-4, IL-5 i innych cytokin, takich jak GM-CSF, TNF-α i IFN-γ. Takrolimus hamuje także uwalnianie mediatorów zapalenia z komórek tucznych skóry, bazofili i eozynofili. Takrolimus, wcześniej określany skrótem FK-506, został wyizolowany po raz pierwszy w 1984 roku z bakterii Streptomyces tsukubaensis pozyskanych z próbki ziemi znalezionej w północnej Japonii.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu