Teicoplanin Generics (Teicoplaninum – proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji lub roztworu doustnego) | Mylan Ireland Limited

Lek (ludzki) o nazwie Teicoplanin Generics – substancja aktywna: Teicoplaninum (proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji lub roztworu doustnego). W skład tego produktu wchodzą: Teicoplaninum. Producentem tego produktu jest Mylan Ireland Limited, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2019-01-30 (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Teicoplaninum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 400 mg
Forma produktu: proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji lub roztworu doustnego

Producent: Mylan Ireland Limited
Numer zezwolenia: 24501
Ważność zezwolenia: 2019-01-30
Procedura rejestracji: DCP
ATC: J01XA02

Powered by bazalekow.eu