Teicoplanin Mylan (Teicoplaninum – proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji lub roztworu doustnego) | Mylan S.A.S.

Lek (ludzki) o nazwie Teicoplanin Mylan – substancja aktywna: Teicoplaninum (proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji lub roztworu doustnego). W skład tego produktu wchodzą: Teicoplaninum. Producentem tego produktu jest Mylan S.A.S., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2024-03-20 (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Teicoplaninum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 400 mg
Forma produktu: proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji lub roztworu doustnego

Producent: Mylan S.A.S.
Numer zezwolenia: 25207
Ważność zezwolenia: 2020-01-16
Procedura rejestracji: DCP
ATC: J01XA02

Powered by bazalekow.eu