Tetana (Vaccinum tetani adsorbatum Szczepionka przeciw tężcowi, adsorbowana – zawiesina do wstrzykiwań) | Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED S.A.

Tetana [Vaccinum tetani adsorbatum Szczepionka przeciw tężcowi, adsorbowana] (zawiesina do wstrzykiwań). W skład tego produktu wchodzą: Toksoid tężcowy. Producentem tego produktu jest Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED S.A., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Toksoid tężcowy
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: nie mniej niż 40 j.m. toksoidu tężcowego/0,5 ml; 1 dawka (0,5 ml)
Forma produktu: zawiesina do wstrzykiwań

Producent: Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED S.A.
Numer zezwolenia: 07869
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: J07AM01

Informacje o składnikach leku

toksoid tężcowy - Szczepionka – preparat biologiczny imitujący naturalną infekcję i prowadzący do rozwoju odporności analogicznej do tej, którą uzyskuje organizm w czasie pierwszego kontaktu z prawdziwym drobnoustrojem – bakterią lub wirusem. Szczepionka zawiera antygen stymulujący układ odpornościowy do indukcji swoistej odpowiedzi immunologicznej przeciw określonemu drobnoustrojowi. Dzięki wytworzeniu pamięci immunologicznej w przypadku kolejnego kontaktu z antygenem wtórna odpowiedź immunologiczna szybciej i skuteczniej eliminuje patogen, co uniemożliwia naturalny przebieg choroby, wraz z wykształceniem się typowych dla niej objawów klinicznych. W skład szczepionki może wchodzić żywy, o osłabionej zjadliwości (atenuowany) lub zabity drobnoustrój, a także inne fragmenty jego struktury czy metabolity. Szczepionkę podaje się w celu ochrony przed ciężkim przebiegiem choroby i powikłaniami. Uzyskanie odporności nabytej w wyniku szczepienia jest znacznie bardziej bezpieczne niż w wyniku „naturalnego” zachorowania. Przy szczepionkach stosowanych w Polsce jeden niepożądany odczyn poszczepienny występuje przeciętnie raz na 10 000 szczepień. Szczepieniom sprzeciwiają się antyszczepionkowcy.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu