Theovent 300 (Theophyllinum – tabletki o przedłużonym uwalnianiu) | GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

Lek (ludzki) o nazwie Theovent 300 – substancja aktywna: Theophyllinum (tabletki o przedłużonym uwalnianiu). W skład tego produktu wchodzą: Theophyllinum. Producentem tego produktu jest GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Theophyllinum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 300 mg
Forma produktu: tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Producent: GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
Numer zezwolenia: 01499
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: R03DA04

Informacje o składnikach leku

theophyllinum - Teofilina (1,3-dimetyloksantyna) – organiczny związek chemiczny z grupy alkaloidów purynowych. Występuje naturalnie m.in. w ziarnach kakao (Theobroma cacao), w liściach herbaty (Camellia sinensis) i yerba mate (Ilex paraguariensis). Znajduje zastosowanie w leczeniu astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Jej działanie na poziomie komórkowym jest złożone, a jego mechanizm nie został całkowicie wyjaśniony. Teofilina wpływa na metabolizm cyklicznych nukleotydów – cAMP i cGMP oraz poprzez receptory purynergiczne. Teofilina i jej pochodne (metyloksantyny) powodują przede wszystkim kompetycyjną inhibicję komórkowej fosfodiesterazy, w wyniku czego wzrasta stężenie wewnątrzkomórkowego cAMP, co z kolei przedłuża efekty hormonów działających na komórki obwodowe przez układ cyklazy adenylanowej. Rozważa się też inne mechanizmy działania: powodowanie wewnątrzkomórkowych przesunięć jonów wapnia, działanie antagonistyczne w stosunku do prostaglandyn, pobudzanie endogennego uwalniania katecholamin, hamowanie syntezy komórkowego cGMP i synergizm z agonistami receptorów β-adrenergicznych. Dodatkowo teofilina blokuje działanie adenozyny na receptory adenozynowe i prawdopodobnie wpływa na metabolizm amin katecholowych w zakończeniach nerwowych. rozszerzenie oskrzeli rozszerzenie naczyń krwionośnych działanie moczopędne rozkurcza drogi żółciowe

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu