Topotecan Actavis (Topotecanum – proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji) | Actavis Group PTC ehf.

Lek Topotecan Actavis – substancja aktywna: Topotecanum (proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji). Zawiera w składzie: Topotecanum. Wyprodukowała go firma: Actavis Group PTC ehf., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: (procedura rejestracji: CEN).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Topotecanum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 4 mg
Forma produktu: proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji

Producent: Actavis Group PTC ehf.
Numer zezwolenia:
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: CEN
ATC: L01XX17

Informacje o składnikach leku

topotecanum - Topotekan – organiczny związek chemiczny, chemioterapeutyk z grupy inhibitorów topoizomerazy. Lek ten jest przyjmowany w postaci chlorowodorku. Topotekan (w preparacie Hycamtin) jest pierwszym zarejestrowanym inhibiotorem topoizomerazy I, który może być stosowany doustnie. Poza tym lek może być stosowany we wlewie dożylnym.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu