Tracleer (Bosentanum – tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej) | Janssen-Cilag International N.V.

Tracleer [Bosentanum] (tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej). W skład tego produktu wchodzą: Bosentanum. Producentem tego produktu jest Janssen-Cilag International N.V., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: (procedura rejestracji: CEN).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Bosentanum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 32 mg
Forma produktu: tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej

Producent: Janssen-Cilag International N.V.
Numer zezwolenia:
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: CEN
ATC: C02KX01

Powered by bazalekow.eu