Trimsulfasol (Trimethoprimum + Sulfamethoxazolum – roztwór do podania w wodzie do picia) | Dopharma Research B.V.

Trimsulfasol [Trimethoprimum + Sulfamethoxazolum] (roztwór do podania w wodzie do picia). W skład tego produktu wchodzą: Trimethoprimum, Sulfamethoxazolum. Producentem tego produktu jest Dopharma Research B.V., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2022-12-14 (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Trimethoprimum, Sulfamethoxazolum
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: 20 mg/ml + 100 mg/ml
Forma produktu: roztwór do podania w wodzie do picia

Producent: Dopharma Research B.V.
Numer zezwolenia: 2727
Ważność zezwolenia: 2022-12-14
Procedura rejestracji: DCP
ATC: QJ01EW11

Informacje o składnikach leku

sulfamethoxazolum - Chemioterapeutyk – rodzaj substancji chemicznej stosowany w leczeniu chorób zakaźnych. Dokładniej, są to leki przeciwdrobnoustrojowe otrzymane na zasadzie całkowitej syntezy chemicznej, nieposiadające swojego odpowiednika w przyrodzie. Bezpośrednio działanie wszystkich chemioterapeutyków polega na zwalczaniu rozwoju drobnoustrojów w organizmie. Do tej grupy leków należą m.in. sulfonamidy przeciwbakteryjne (w przeciwieństwie do sulfonamidów moczopędnych i przeciwcukrzycowych). Chemioterapeutyki bywają niekiedy zaliczane do antybiotyków, jednak nie jest to prawidłowe, gdyż antybiotyki w większości powstają na drodze półsyntezy z substratów naturalnych, a jeśli uzyskiwane są w całości syntetycznie, to ich budowa wywodzi się od związków, które obserwowane są w naturze. Chemioterapeutyki natomiast nie mają takich odpowiedników. Obecnie jednak w piśmiennictwie medycznym coraz częściej używana jest ta nieprawidłowa definicja – wynika to z tego, że anglojęzyczne określenia antibiotic (oznaczające antybiotyk) i antimicrobial (oznaczające każdy lek przeciwdrobnoustrojowy) (czyli antybiotyki i chemioterapeutyki) tłumaczone są przeważnie jako „antybiotyk”.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu