Trisenox (Arsenii trioxidum – koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji) | Teva B.V.

Trisenox [Arsenii trioxidum] (koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji). W skład tego produktu wchodzą: Arsenii trioxidum. Producentem tego produktu jest Teva B.V., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: (procedura rejestracji: CEN).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Arsenii trioxidum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 2 mg/ml
Forma produktu: koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Producent: Teva B.V.
Numer zezwolenia:
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: CEN
ATC: L01XX27

Powered by bazalekow.eu