Tuberculin PPD RT23 SSI (Tuberculini derivatum proteinosum purificatum ad usum humanum – roztwór do wstrzykiwań) | AJ Vaccines A/S

Lek (ludzki) o nazwie Tuberculin PPD RT23 SSI – substancja aktywna: Tuberculini derivatum proteinosum purificatum ad usum humanum (roztwór do wstrzykiwań). W skład tego produktu wchodzą: Szczepionka Tuberkulina PPD RT.23 SSI, białko, RNA i DNA. Producentem tego produktu jest AJ Vaccines A/S, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Szczepionka Tuberkulina PPD RT.23 SSI, białko, RNA i DNA
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 2 T.U./dawkę 0,1 ml
Forma produktu: roztwór do wstrzykiwań

Producent: AJ Vaccines A/S
Numer zezwolenia: 07153
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: V04CF01

Informacje o składnikach leku

białko - Białka, proteiny – wielkocząsteczkowe (masa cząsteczkowa od ok. 10 000 do kilku mln Daltonów) biopolimery, a właściwie biologiczne polikondensaty, zbudowane z reszt aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi -CONH-. Występują we wszystkich żywych organizmach oraz wirusach. Synteza białek odbywa się przy udziale specjalnych organelli komórkowych, zwanych rybosomami. Głównymi pierwiastkami wchodzącymi w skład białek są C, O, H, N, S, także P oraz niekiedy kationy metali Mn2+, Zn2+, Mg2+, Fe2+, Cu2+, Co2+ i inne. Skład ten nie pokrywa się ze składem aminokwasów. Wynika to stąd, że większość białek (są to tzw. białka złożone lub proteidy) ma dołączone do reszt aminokwasowych różne inne cząsteczki. Regułą jest przyłączanie cukrów, a ponadto kowalencyjnie lub za pomocą wiązań wodorowych dołączane może być wiele różnych związków organicznych pełniących funkcje koenzymów oraz jony metali.

rna i dna - Polimeraza RNA, RNAP − enzym wytwarzający nić RNA na matrycy DNA w procesie zwanym transkrypcją. Enzym ten porusza się wzdłuż nici DNA w kierunku 3' → 5', a nić RNA powstaje w kierunku 5' → 3' z szybkością 50-100 zasad na sekundę. Polimeraza RNA wykorzystująca jako matrycę nić DNA to polimeraza RNA zależna od DNA. U wirusów i roślin występują też polimerazy RNA zależne od RNA, które wykorzystują jako matrycę nić RNA.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu